Panel Diogelwch Cydenwadol

Price

£18 Standard DBS Check + £20 Handling fee = £38 Total

£38 Enhanced DBS Check + £20 Handling fee = £58 Total

Price for additional services

Cytundeb cychwynol £50

Where we work

County

  1. All Counties

What we do

Sectors

  1. Religion & Faith
  2. Charity & Volunteers

Specialist services

  1. Welsh Language

Other information

Rydym yn cynnig gwasanaeth cwbl ddwyieithog - Cymraeg a Saesneg. Ceisiadau papur yn unig ar hyn o bryd.
We offer a fully bilingual service - Welsh and English. We can only process paper applications at present.

Contact details

Sian Jones


Panel Diogelwch Cydenwadol
1 Vale Parc
Ystâd Ddiwydiannol Colomendy Industrial Estate
Dinbych/Denbigh
Sir Ddinbych/Denbighshire
LL16 5TA

The Disclosure and Barring Service is not responsible for this information.